Rumexin

Hayvanlarda Sağlıklı büyüme ve gelişim için gerekli olan Mineraller
Rumen florasında yararlı etki sağlayarak performansı
destekleyen maya Saccharomyces cerevisiae
Karaciğer üzerinde güçlü koruyucu etkinliğe sahip zengin
metil kaynağı amino asit Metiyonin

Rumexin

Mineral, aminoasit ve maya içeriği ile;

Sığır koyun ve keçilerde mineral ve aminoasit ihtiyaçlarının
karşılanmasını sağlar.
Sığırlarda ketozis, koyunlarda gebelik toksemilerinin ve asidoz
tedavilerini destekler.
Çeşitli sindirim sistemi bozukluklarında yemden yararlanmayı sağlar
Metabolik faaliyetlerinin düzenlenmesini, rumen florasının
gelişimini kolaylaştırır.
Hedef Türler ve Önerilen Dozaj
Ruminant yemlerine: 1 ton’ a 6 kg katılır.
Sığırlarda:1 paket
Koyun ve Keçi: 25 – 30 gr.
Ilık suda eritilerek içirilir.
Gerekli görüldüğünde 2 ila 4 gün devam edilebilir.