Vit Complex Liquid

Sıvı Vitamin, Mineral ve Aminoasit Kombinasyonu

Tüm türler ve yaşlarda yem katkı olarak besleyicidir.

Vit Complex Liquid

Zengin vitamin, mineral ve aminoasit içeriği ile yüksek performans
gerektiren durumlarda, bağışıklığın güçlendirilmesinde, gelişimin
hızlandırılmasında, verimliliğin ve fertilite (üreme) arttırılmasında kullanılır.
Bakteriyel ve viral hastalıklar sırasında görülen beslenme yetersizliğinde
vitamin, mineral ve aminoasit dengesinin yerine getirilmesini sağlar.
Hedef Türler ve Önerilen Dozaj
Canlı Ağırlık ve Performans Artışı İçin – Fertelite ve Üremede Destekleyici
Yemden Yararlanmayı Arttırıcı
Hastalık ve Stres Dönemlerinde Stresi ve Verim Kaybını Azaltmak İçin
Buzağılarda: 10 ml / baş-gün içirilir.
Koyun keçi: 10 ml / baş-gün içirilir.
Sığır dana: 30-50 ml / baş-gün içirilir.
Atlar: 30-50 ml / baş-gün içirilir.
Kanatlılarda: 1 lt / ton suya katılır
Kedi: 1-2 ml / gün
Köpek: 3-4 ml / gün
Süs kuşları ve güvercinlerde: 2 ml / 1 lt su verilir.
Pratik Kullanım Dozu
1 lt / 1 ton içme suyuna katılarak içirilir.